שנה שנייה ברציפות בגמר "אות העיצוב הישראלי"  תמונות מטקס אות העיצוב פרסומים דומים