אומנות בגינה

כדי חלב עתיקים, סירות קנו ישנות או אפילו דלת מפירוק יכולים למצוא חיים חדשים
בגינה כפרטי אמנות שימושיים שיוסיפו מימד עומק נוסף ל"סלון של הקיץ".

 

פרסומים דומים